Vědomá sexualita

Vnímat lidskou intimitu jako něco cenného a posvátného by mělo být normální a přirozené, přesto je v našem pornografií a konzumem nabořeném světě degradována na něco profánního. Sexualita je interpretována jako něco na prodej, něco co patří do reklam, co prodává ostatní věci a je prodáváno. Zastavme se a pojďme se na ni podívat jinak.

Hnutí posvátné sexuality je "moderní", ale v určité rovině zároveň velmi primární, primitivní ve smyslu skutečného návratu ke kořenům. Co se stane, když odložíme masky, lži a přetvářku, když zahodíme předsudky, předpoklady a předem dané "pravdy" o tom jak věci mají být a co je normální. Vědomá sexualita je prostor kdy v vlastnímu tělu, partnerovi či partnerce a intimitě jako celku přistupujeme s otevřenou myslí a srdcem, hledajíc víc, než jen chvilkové uspokojení. Je to prostor s nesmírným energetickým potenciálem, který může být použit k magii, léčení, vlastnímu rozvoji a nebo prostě "jen" ke skvělému sexu, po kterém nezbude pocit prázdnoty a zbytkový "hlad" vzniklý z ukojení jen jedné roviny z mnoha.

Na co se zaměříme? Seani představí koncept vědomé a posvátné sexuality jako takový. Proč je při sexu důležité vědomí, pozornost, jaký je rozdíl mezi konzumovaným a naplno prožitým sexem. Vědomý dotyk a jak s ním pracovat a další úvodní techniky. Osobní hranice a meze, konsenzus. Bezpečnost. Energie a vytvoření postvátného prostoru.

Celý workshop bude veden v angličtině ale plně tlumočen do češtiny, nemusíte tedy mít obavu z jazykové bariéry.

Tento workshop je pouze pro dospělé (18+)

Rezervovat místo / Book a place